Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a BSF Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Pál utca 50., adószám: 27277090-2-06), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató, Eladó) által üzemeltetett https://grinsect.com webáruházban, az Eladó és Ön, mint Vevő között létrejött szerződés tartalmát, a feleket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi, panaszkezelési szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető, letölthető és bármikor kinyomtatható a következő weboldalról: https://grinsect.com/altalanos-szerzodesi-feltetelek/.

Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, szállítási határidőket stb. bármikor szabadon megváltoztathatja. A változás a grinsect.com weboldalon történt megjelenés időpontjától hatályos. A változtatások a hatálybalépés időpontjáig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen ÁSZF viszonteladói értékesítésre nem vonatkozik, azaz a honlapon megvásárolt árut nem jogosult kereskedelmi forgalomban tovább értékesíteni! Viszonteladóinkkal minden alkalommal egyedi szerződést kötünk.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

Szolgáltató (Eladó) adatai:

 • A szolgáltató neve: BSF Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A szolgáltató székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Pál utca 50.
 • A szolgáltató képviselője: Aszalai Sándor (anyja neve: Kiss Ildikó Erika)
 • A szolgáltató bankszámlaszáma: Erste Bank - 11600006-00000000-96914209
 • A szolgáltató elérhetőségei:
  • elektronikus levelezési cím: info@grinsect.com
  • telefonszám: +36 20 230 0478
  • honlap: https://grinsect.com
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszáma: 06 09 025710
 • Adószáma: 27277090-2-06
 • Kereskedelmi tevékenységet engedélyező hatóság: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. Fokú Kereskedelmi Hatóság
 • Engedély száma: 53/2020.
 • Működési engedélyt kiállító hatóság: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
 • Engedély száma: 05-AMT-048 (F)
 • Grinsect takarmány alapanyag előállító üzem nyilvántartási száma: HU 05 1 00146

A tárhely-szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Postai cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.
 • Telefon: +36 1 789 2 789
 • Adószám: 14571332-2-42

I. Fogalmak

Áru: a Honlap kínáltában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt ingó dolgok:

 • ideértve többek között a takarmányozási célra kínált fekete katonalégy-alapú termékeket, úgy, mint élő állatokat (pete, lárva, báb) és feldolgozott termékeket (rovarliszt, rovarolaj), feldolgozott rovarokat tartalmazó állateledeleket, illetve a fekete katonalégy tartásához kapcsolódó tartástechnológiai eszközöket, valamint
 • azon ingó dolgok, amelyek kizárólag digitális tartalmat, vagy digitális formában előállított, illetve nyújtott adatot, szolgáltatást foglalnak magukba, vagy ilyen adattal, szolgáltatással össze vannak kapcsolva oly módon, hogy az éritett digitális tartalom, vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit

Digitális adattartalom: ingó dolog, amely kizárólag digitális tartalmat, vagy digitális formában előállított, illetve nyújtott adatot, szolgáltatást foglal magába, vagy ilyen adattal, szolgáltatással össze van kapcsolva oly módon, hogy az éritett digitális tartalom, vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit.

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Felhasználó: a honlapon keresztül Szolgáltatóval kapcsolatba lépő személy

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál (https://grinsect.com)

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Szerződés: Eladó és Vevő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Vételár: az Áruért, valamint a digitális adattartalomért fizetendő ellenszolgáltatás.

II. A honlap ismertetése, használata

A honlap termékismertetőket és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználók különböző menüpontok segítségével böngészhetnek. A www.grinsect.com webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Felhasználó magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.

A honlapon történő vásárláshoz ajánlott, de nem kötelező a regisztráció. A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban (www.grinsect.com/adatkezelesi-tajekoztato) foglaltak szerint kezeli.

A honlapon az egyes Áruknál szereplő leírásokban Szolgáltató részletesen feltünteti a megvásárolható Áru nevét, kiszerelését, árát, lényeges tulajdonságait, valamint a maximálisan megrendelhető mennyiséget és a termékekről fotót jelenít meg. Az Áru adatlapján megjelenített képek tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

A honlapon elérhető áruk megrendelésekor mennyiségi korlátot alkalmazunk, amely az egyes termékek esetében eltérő, az adott áru terméklapján feltüntetésre kerül. Nagyobb volumenű, vagy rendszeres rendelés esetén személyre szabott ajánlatkérésre van lehetőség, amely egyedi ajánlatkérési igényét az Áru adatlapján a mennyiség kiválasztása után megjelenő ajánlatkérő linkre kattintva (www.grinsect.com/ajanlatkeres) az „Egyedi ajánlat” űrlap kitöltésével jelezheti kollégáink felé.

A honlapon történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendelés visszaigazolásával adásvételi szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vevő között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azaz elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. A Szolgáltató a szerződést annak száma szerint tartja nyilván. A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződés nyelve a magyar nyelv.

A webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton, a www.grinsect.com webcímen lehetséges. A szóban, telefonon, levélben, e-mailben vagy faxon leadott rendelés nem minősül érvényes rendelésnek, Szolgáltató ezeket nem köteles teljesíteni.

III. Rendelés menete, a rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

A honlapon történő vásárláshoz ajánlott, de nem kötelező a regisztráció. Felhasználó számára a honlapra történő látogatás alkalmával lehetőség nyílik regisztrációs űrlap kitöltésére a „Regisztráció/Bejelentkezés” linkre kattintva. Ekkor e-mail címe, egy tetszőleges felhasználónév, illetve jelszó megadását követően személyes fiókja keletkezik a webáruházban, ahová belépve felviheti fiókadatait, szállítási és számlázási címeit, illetve következő vásárlások alkalmával belépve megtekintheti korábbi rendeléseit, egyéb rendszerbeállításokat végezhet. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben és a honlapon tájékozódhat, sikeres regisztráció esetén a rendszer automatikusan belépteti a felhasználói felületre. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható. A webáruházban Vevőnek lehetősége nyílik „Látogatóként”, azaz előzetes regisztráció nélkül is vásárolni. Vevő a honlapon kiválasztott árut/árukat virtuális „Kosárba” rakhatja. A termékek kiválasztása után a megrendelés véglegesítése előtt Felhasználónak lehetősége van a vásárlás folytatására, illetve a „Kosár megtekintése” gombra kattintva „Kosár” tartalmának megtekintésére, módosítására. Ekkor a Kosárból árut távolíthat el, darabszámot módosíthat, vagy újabb árut helyezhet a kosárba. A rendelési folyamat tényleges befejezése a „Kosár” oldalon belül a „Tovább a pénztárhoz” gombra vagy a kosár ikon alatt a „Pénztár” gomra kattintva kezdhető meg, és a megrendelő űrlap hiánytalan kitöltésével, a Vevő számára megfelelő fizetési és szállítási mód kiválasztásával, a „Megrendelés elküldése” vagy „Megrendelem” gombbal zárható le. A Megrendelés elküldéséről Vevő a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. A honlapon történő regisztrációt követően leadott megrendelés esetén, belépést követően a leadott megrendelés adatai, és állapota a honlapon is nyomon követhető.

A megrendelés létrejöttéhez Vevőnek el kell fogadnia Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. A „Megrendelés” gomb lenyomásával Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Vevő a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Vevő ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A megrendelést a webáruház csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha Vevő a vásárláshoz szükséges megrendelő űrlapon feltűntetett mezőket, úgy mint: valós nevét, címét, telefonos elérhetőségét, e-mail címét, cégnevét (ha van), illetve a számlázáshoz és a szállításhoz szükséges adatokat maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén Vevő köteles ezt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül jelezni az info@grinsect.com e-mail címen. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltségek a Vevőt terhelik.

IV. Külföldi megrendelések

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a jelen pont értelmezésében Vevőnek az a Fogyasztó minősül, aki Magyarországon kívüli állam állampolgára, vagy külföldi lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely Magyarországon kívüli államban letelepedési hellyel rendelkezik, és az adott külföldi államban kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, az Eladó nem köteles más nyelven kommunikálni a Vevővel.

A földrajzilag Magyarországon kívül eső területekre az Eladó kizárólag euróban értékesíti termékeit. Az Eladó eltérő rendelkezése hiányában a vonatkozó magyarországi általános forgalmi adót alkalmazza minden Áru esetében.

Külföldre történő kiszállítás esetén a rendelési folyamat során kiszámított szállítási díjak kizárólag tájékoztató jellegűek.

Élő állat termékeket az Eladó kizárólag az Európai Unión belül vállal kiszállítani. Az Európai Unión kívüli országból érkező megrendelések esetében a vonatkozó árak nem tartalmazzák a forgalmi adókat és vámköltségeket, és a szállítási idő is megnövekedhet. Az Európai Unión kívülre szállított megrendelések kézhezvételekor behozatali vámok és adók merülhetnek fel, amelyeket a célország Vámhatósága határoz meg különböző tényezők függvényében, mint a megvásárolt termék származási országa, helyi áfakulcsok, és helyi importadók. A Vevő felelőssége, hogy a helyi hatóságok kérésére kifizesse a célországban felmerülő költségeket.

Az Eladó nem köteles megfeleljen a Vevő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Áruval kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, illetve Eladó nem köteles tájékoztatni Vevőt ezekről a követelményekről.

A Vevő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Az Eladó visszatarthatja az Áru átadását mindaddig, ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre (ideértve azt az esetet is, amikor pl. az átutalással fizetett Áru esetén a Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt az Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és szállítási díj összegét), az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

Az Eladó az Áru átadása érdekében a magyar Vevőket megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi Vásárlóknak is. Amennyiben a Vevő az ÁSZF szerint kérheti az Áru szállítását Magyarország területére, vagy bármely más állam területére, ezt kérheti a nem magyarországi Vevő is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon. Amennyiben a Vevő az ÁSZF szerint választhatja az Áru személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi Vevő is. Egyebekben külföldi Vevő kérheti, hogy az Áru szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyarországi kiszállítás esetén a Vevőt ez a jog nem illet meg.

Az Eladó az áru teljes vételára és a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést. Amennyiben a Vevő a szállítási díjat nem fizeti meg az Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, az Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Vevő számára.

V. A szerződés létrejötte

Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb a Vevő ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja Vevő ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló e-mail Vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. Tájékoztatjuk, hogy a megrendelésekről szóló automatikus visszaigazolások sok esetben SPAM mappába kerülnek. Ilyen esetekben a visszaigazoló e-mail megkeresése Vevő feladata, Szolgáltató nem vállal felelősséget a visszaigazoló e-mailek elsődleges mappába történő megérkezéséért.

Amennyiben a visszaigazoló e-mail az ajánlattevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg Eladótól, az ajánlattevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést indokolt esetben visszautasítsa, így különösen az alábbi esetekben:

 • ajánlattevő által valótlan vagy hiányos adatok megadása;
 • a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más Felhasználók személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével vagy az Árukkal történő bármilyen visszaélés;
 • a rendszer felvette a rendelést, a termék azonban már elfogyott, vagy adott napon nem beszerezhető,
 • maximálisan rendelhető mennyiség túllépése esetén.

A visszautasítás okáról Eladó az ajánlattevőt e-mail üzenetben tájékoztatja. Amennyiben megrendelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, jelezze az info@grinsect.com e-mail címen és munkatársunk a megadott elérhetőségei egyikén megkeresi Önt.

VI. Árak

A honlapon feltűntetett áruk árai bruttó árak, minden esetben tartalmazzák a 27%-os általános forgalmi adó összegét, viszont a kiszállítási díjat nem. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítja. Az árak módosítása a jövőre nézve szól, azaz nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett az Árura, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció mértékéről, időtartamáról, szabályairól. Egy időben két kedvezmény felhasználása nem lehetséges. Amennyiben készlethiány miatt az akciósan rendelt terméket Eladó nem tudja szállítani, erről a Vevő által megadott e-mail címre értesítést küld, és a kifizetett vételárat visszatéríti.

VII. Fizetési módok

Jelenleg az alábbi fizetési módokat választhatja webáruházunkban:

Fizetés hagyományos banki (előre) utalással

A megrendelés leadását követően e-mail üzenetet küldünk Önnek a megrendelés visszaigazolásával és az átutaláshoz szükséges adatokkal. Az átutalás közlemény rovatában mindenképpen adja meg a megrendelés teljesítéséhez szükséges alábbi adatokat (ezek az adatok szükségesek a megrendelés teljesítéséhez):

 • a megrendelés száma,
 • a megrendelést leadó személy neve

Az átutaláshoz szükséges adatok:

 • Kedvezményezett neve: BSF Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Kedvezményezett bankja: Gránit Bank Zrt.
 • Kedvezményezett számlaszáma: 12100011-17680398
 • IBAN szám: HU31-12100011-17680398-00000000

A beérkező átutalások feldolgozása 1 munkanap. A szállításra csak az átutalt összeg jóváírását és a befizetés feldolgozását követően kerül sor. Ha az átutalást teljesítő személy neve eltér a megrendelő személyétől, a közlemény rovatban a megrendelés száma mellett ennek feltüntetése is szükséges. Amennyiben a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül nem érkezik meg bankszámlánkra a megrendelés végösszege, a rendelés automatikusan törlésre kerül rendszerünkből.

Készpénzes fizetés

Maximum 50.000,- forintos megrendelési értékig Vevőnek lehetősége van az árut személyes átvétellel megrendelni és annak árát személyesen, a termék átvételekor készpénzben kifizetni. Kérjük, készítse elő a pontos összeget – kollégánk nem köteles visszajáróval rendelkezni.

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. Utánvételes fizetésre kizárólag belföldi kiszállítás esetén, maximum 50.000,- forintos megrendelési értékig van lehetőség. Fekete katonalégy eleség - lárva, illetve Fekete katonalégy eleség - báb termékek rendelése esetén utánvéttel történő fizetésre nincs lehetőség.

Utánvétes fizetési mód választása esetén webáruházunk bruttó 300 Ft-os kezelési költséget számít fel, amelyről a megrendelés leadása során a weboldalon tájékoztatjuk a vásárlót.

Az utánvéttel történő fizetés választásánál a szállítást végző futárnak kell kifizetni az áru ellenértékét.

Továbbá kérjük fokozottan ellenőrizze a megadott e-mail cím és telefonszám helyességét is, mivel házhozszállítás esetén a kézbesítés előtt e-mail értesítést küldünk, kézbesítéskor pedig kollégánk keresheti telefonon.

Külföldre történő kiszállítás esetén utánvétes fizetésre nincs lehetőség.

Online bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak. Az online bankkártyás fizetések forintban és euróban a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

VIII. Teljesítés és kiszállítás

Szolgáltató a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított hét napon, de maximum 5 munkanapon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. A 17:00 után leadott és visszaigazolt megrendelések már következő napi megrendelésnek számítanak. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

Express kiszállítás: A megrendelés leadásakor a Vevő bruttó 300 Ft-os többletköltség ellenében express kiszállítást is választhat bizonyos termékek megrendelése esetén. Ebben az esetben a megrendelés leadását követő munkanapon feladásra kerülnek a megrendelt termékek. Az express kiszállításnál Szolgáltató vállalja, hogy legkésőbb a megrendelést követő munkanapon kiszállításra átadja a terméket. Magyarországon belül ez megrendeléstől számított 48 órán belüli kiszállítást jelent, külföldi megrendelés esetén Szolgáltató azonban csak a 24 órán belüli csomagfeladást garantálja Vevő számára, tekintettel arra, hogy csomagszállításhoz harmadik, szerződött fél szolgáltatásait veszi igénybe.

Élő állat termékek kiszállítását az Eladó kizárólag az Európai Unión belül vállalja, extrém időjárás esetén pedig élő termékeknél fenntartja a jogot arra, hogy az állomány lehető legjobb minőségének garantálása érdekében 5 munkanapon túl, vagy speciális körülmények (extra csomagolás) mellett teljesítse a megrendelést. Ilyen esetekben az Eladó előzetesen mindig konzultál az értintett Vevővel.

A megrendelt termékek kiszállításának pontos időpontja a szerződésben megjelölttől a célország függvényében eltérhet. Külföldre történő szállítás esetén éppen ezért Szolgáltató minden esetben felveszi a kapcsolatot Vevővel a pontos szállítási időpont egyeztetése céljából. Szolgáltató weboldalán (Fizetés és szállítás) a külföldre történő kiszállítási árak és határidők tájékoztató jellegűek, nem garantáltak.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását futárszolgálattal – Magyar Posta Zrt., GLS Hungary Kft., XXL Futár, FedEx, saját futár (továbbiakban: Szállító) végzi, vagy megrendelőnek lehetősége van azokat – maximum 50.000,- Ft értékhatárig – személyesen, munkaidőben, Szolgáltató irodájában (cím: 1033 Budapest, Reményi Ede utca 3) átvenni, melyhez előzetes időpont egyeztetése szükséges. Személyes átvételhez időpont foglalásra a Microsoft Booking rendszerén keresztül nyílik Vevőnek lehetősége, a rendszerhez történő hozzáférési linket Szolgáltató minden esetben a megrendelést visszaigazoló e-mailben küldi meg. Sikertelen időpontfoglalás esetén telefonon is egyeztethet időpontot kollégánkkal minden hétköznap 9.00 és 15.00 között az alábbi telefonszámon: +36 20 230 0478

A megrendelhető termékek kiszállítás ára a honlapon minden alkalommal feltüntetésre kerül, egyes termékekre viszont Szolgáltató csak egyedi ajánlatkérést követően tud szállítási árat kalkulálni. A Fizetés és szállítás oldalon feltűntetett szállítási díjak, belföldre történő kiszállítás esetén garantáltak, egyéb esetekben a végleges szállítási díj minden esetben egyedileg kerül megállapításra mind belföldről, mind külföldről érkező megrendelések esetén egyaránt.

Szolgáltató a kiszállítás előtt legkorábban 1 munkanappal értesíti a Vevőt arról, hogy megrendelése összekészítés alatt van, valamint, hogy a kiszállítás mely napon várható. A teljesítés a Vevő által történő szállítási címre történő kiszállítással, és annak Vevő vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottja részére történő átadással történik. A kárveszély az átadással száll át a Vevőre.

Szállítási címként kérjük olyan címet adjon meg, ahol a várható szállítási időszakban biztosan át tudja venni a megrendelt terméket. A várható szállítási időszakról Vevő minden esetben a megrendelés véglegesítése előtt tájékoztatásra kerül a vásárlási folyamatban.

Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, szállítási, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vevőt terheli.

Belföldi csomag esetén az első kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén a második kiszállítási kísérlet az alapszolgáltatás része. Amennyiben a második kiszállítási kísérlet is sikertelen a Szállító visszaszállítja a csomagot a Szolgáltató részére. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ebben az esetben Eladó a szállítási és a visszaszállítási költséget minden esetben kiszámlázza a megrendelő részére.

Nevelőláda termék megrendelése esetén belföldi és külföldi szállítás esetében is egyedileg kerül meghatározásra a szállítási költség. A webshopunkon keresztül a rendelési szándék rögzítését követően a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Vevővel a megadott értesítési címen a szállításra vonatkozó egyedi ajánlattal, melynek Vevő által történt írásos elfogadása után tekinthető a megrendelés véglegesnek.

Külföldre történő szállítás esetében az alábbi termékek kosárba helyezésekor a szállítási díj egyedileg kerül kiszámításra, így előzetes rendelési szándék leadását követően veszi fel a Szolgáltató a kapcsolatot a Vevővel a szállítás részleteiről, illetve az ajánlatról:

 • EU tagállamokba élő katonalégy termékek (lárva, báb, pete, 5 napos lárva) szállítása
 • Európai Unión kívül eső területek: Feldolgozott termékek, tartástechnológiai eszközök és kutyatáp

Figyelem: Európai Unión kívül nem vállaljuk élő katonalégy termékek szállítását!

A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát, súlyát ellenőrizni és ha van, az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány, sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt vagy a hibákat. A jegyzőkönyv felvételének hiányában Szolgáltató semmilyen mennyiségi reklamációt nem fogad el, ez alól kivétel, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát és a reklamáció okát. Utólagos reklamációt Szolgáltató egyéb esetben nem fogad el.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni. Amennyiben az átadás-átvétel során a leszállított csomagon bárminemű sérülést tapasztal, arról a szállítóval együttesen köteles jegyzőkönyvet felvenni. Az igazolhatóan a szállításból eredő károkért a szállítást végző vállal felelősséget:

 • GLS, Szállító: a postai küldemény felvételétől annak kézbesítéséig vagy a Megbízó (feladó) részére történt visszakézbesítéséig terjedő időben a neki felróható károk esetére – a gondatlan, szakszerűtlen kezelésből eredő sérülések, a csomag részleges vagy teljes elvesztése, vagy megsemmisülése esetére – kártérítést nyújt a feladó vagy a címzett részére

A csomag részleges elvesztése vagy a megsérülése esetében – ha az felismerhető – a küldemény kézbesítésekor vagy a küldemény visszakézbesítésekor azonnal jelezni kell, melyről a Felek kárjegyzőkönyvet vesznek fel.

 • XXL: Sérült, bontott küldemény kézbesítésénél a címzett az átvételkor a fuvarlevél megjegyzés rovatában kell észrevételt tennie Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató és annak mindenkori partnere nem vállal felelősséget a küldeményben keletkezett károkért.

Vevő tudomásul veszi, Szolgáltató pedig magára nézve kötelezőnek tartja, hogy a terméket évszaknak megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal csomagolja, mielőtt a megrendeléseket Szállítónak átadná. Szolgáltató emellett kijelenti, hogy a termék jellegéből fakadóan nem tudja teljes mértékben kiküszöbölni az élő termékekben bekövetkező mortalitást, amelyért felelősséget nem vállal.

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt Árut, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy az Áru nem kereste jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja az Áru átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Áru esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

IX. Digitális adattartalom vásárlására vonatkozó speciális szabályok

Az Eladó a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást kizárólag Fogyasztónak szolgáltatja, illetve nyújtja. A felek eltérő megállapodásának hiányában Eladó a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül szolgáltatja a Fogyasztónak a digitális tartalmat vagy nyújtja a digitális szolgáltatást, a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban.

Szolgáltató digitális adattartalmakat, azaz digitális formában előállított vagy nyújtott adatot (továbbiakban: digitális adattartalom) is értékesít a weboldalon keresztül. Jelen pontban foglalt értékesítés esetén a digitális adattartalom értékesítésére nem tárgyi adathordozón kerül sor. Fogyasztó a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy digitális adattartalom értékesítése esetén, fizikai termék (CD, DVD lemez, tok, nyomtatott anyag) nem kerül a részére átadásra. Digitális adattartalom megrendelése és a vételár kifizetése esetén Vevő az általa megadott e-mail címre egy általa felhasználható kódot kap, amelynek felhasználásával az e-mailben megadott linken keresztül, vagy önmagában a kóddal tudja a digitális adattartalmat letölteni, vagy aktiválni. Vevő tudomásul veszi, hogy a digitális adattartalom letöltése, aktiválása, illetve maga a cselekmény, amellyel a megrendelt digitális adattartalmat használni tudja külső weboldalakon/ eszközön történik, amelyhez internetelérés vagy speciális eszköz szükséges, vagy lehet szükséges.

A digitális adattartalom tárgyában kötött adásvételi szerződés, akkor minősül teljesítettnek, ha

 1. a) a digitális tartalom vagy – az ahhoz való hozzáféréshez szükséges vagy annak letöltésére alkalmas – bármely megoldás a Fogyasztóhoz, illetve a Fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszközre került; vagy
 2. b) a digitális szolgáltatás hozzáférhetővé vált a Fogyasztó számára, illetve hozzáférhetővé vált a Fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszköz részére.

Digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás nyújtása esetén Eladónak biztosítania kell, hogy a Fogyasztó értesítést kapjon a digitális tartalom, vagy digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is –, amelyek a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint megkapja azokat.

A fenti frissítés elérhetővé tételét Eladó a digitális tartalom szolgáltatásának, vagy digitális szolgáltatás nyújtásának a szerződés szerinti időtartama alatt biztosítja, ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik; vagy a fogyasztó által észszerűen elvárható ideig biztosítja, figyelembe véve a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás típusát, célját, a szerződéskötés körülményeit és a szerződés rendelkezéseit, valamint az érintett felek irányadó szokásait és gyakorlatait, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik.

Ha a szerződés alapján a digitális tartalom szolgáltatása, illetve a digitális szolgáltatás nyújtása meghatározott időtartamon keresztül folyamatosan történik, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében a teljesítés szerződésszerűségét a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja alapján a nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom tekintetében Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát.

Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt jótállási, és/vagy kellékszavatossági szabályokat a digitális adattartalom speciális jellegének megfelelően kell értelmezni.

A Szolgáltatótól vásárolt digitális tartalmak használatával kapcsolatban a Vevő köteles betartani a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeket és az adott termékre vonatkozó szerzői jogi és egyedi licenc feltételeket. Amennyiben Vevő ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy valamennyi ebből eredő kárért felelős és ezzel összefüggésben büntetőjogi következményekkel is számolhat.

A digitális tartalom vásárlói akár közvetetten akár közvetlenül, kizárólag csak személyes használatra és egyéb nem gazdasági, vagy nem üzleti haszonszerzési célra jogosultak a digitális tartalmat használni. A Vevő nem jogosult lemásolni vagy más módon reprodukálni, további másolatokat, kivonatokat készíteni vagy megváltoztatni a megvásárolt digitális tartalmat. A digitális tartalomhoz való hozzáférés megtagadható, vagy a licenc használat deaktiválható, ha a digitális tartalom illegális tevékenység eredményeként került bármely felhasználó birtokába.

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a fentiek szerint rendelkezésére bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

 1. a) a vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
 2. b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem a vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a Vevő külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a Fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta. Nem teljesít hibásan a vállalkozás továbbá, ha bizonyítja, hogy a Fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom, vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a Fogyasztót. A Fogyasztó köteles együttműködni a Szolgáltatóval annak érdekében, hogy a Szolgáltató – a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a fogyasztó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával – meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a Fogyasztó digitális környezete.

X. Elállás joga

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által biztosított elállási idő 14 nap.

Felhívjuk figyelmét, hogy e körben Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) Áru adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) az Árunak,
 3. ab) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Fentiek nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó elállási nyilatkozatát 14 napon belül elküldi Szolgáltató részére elektronikus úton az info@grinsect.promesapreview.hu e-mail címre, vagy postai úton a BSF Systems Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Pál utca 50. szám alatti címre. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát fenti rendelkezésekkel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

Az Eladó kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben Eladónak a honlapon feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettsége.

Az Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Az Áru visszaszolgáltatása és annak költsége

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

A Fogyasztó köteles viselni az Áru visszaküldésének közvetlen költségét. Az Árut az Eladó címére kell visszaküldeni. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött Árut nem áll módunkban átvenni.

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg az Árut kifuvarozták a Fogyasztónak, a Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza az árut, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Fogyasztó csak az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A szerződéstől való elállás esetén a Fogyasztó köteles tartózkodni a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik fél számára.

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 2. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében.
 5. e) olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;

(…)

 1. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát

A fentiek értelmében az elállás joga a fekete katonalégy faj rövid életciklusa, valamint további higiéniai kockázatok miatt az élő állat (pete, lárva, báb) termékeinkre, valamint a digitális adattartalomra nem vonatkozik. Higiéniai kockázatokat tekintve kivételt képeznek a prémium fehérjehordozó termékeink (rovarliszt és rovarolaj), amelyeket csak bontatlan, sérülésmentes, eredeti csomagolásban vagyunk kötelesek visszavenni.

A Szolgáltató előzetes eltérő megállapodás kivételével, kizárólag a bontatlan, sérülésmentes, nem használt, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. A visszaszállítás során eltűnt áruért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az áru hiányában az Eladót semmilyen kötelezettség nem terheli.

A csomag átvételének megtagadása nem minősül az elállási jog gyakorlásának és ebben az esetben a szállítási és a visszaszállítási költséget egyaránt, minden esetben kiszámlázzuk a megrendelő részére, annak meg nem fizetése esetén pedig polgári peres eljárás keretében, illetve követelés kezelő cég útján érvényesítjük követelésünket vele szemben. A csomag átvételének megtagadásából adódó egyéb károk, mint pl. az élő termékek elhullása, szintén a Vevőt terhelik.

XI. A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális elemet tartalmazó áruk esetében

Az Árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Kormány rendeletben foglalt követelményeknek.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Árunak

 1. a) meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
 2. b) alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott;
 3. c) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és
 4. d) biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön fentieken túl a szerződés tárgyát képező Árunak

 1. a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
 2. b) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény – és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy az áru konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;
 3. c) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást –; és
 4. d) meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett áru tulajdonságainak, leírásának.

Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti b) pontban rögzített nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;

a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

 

Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése

Az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

 1. a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
 2. b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által – illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által – rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés az Eladó felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

 1. a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy
 2. b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt

következik be vagy válik felismerhetővé.

Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

XII. Jótállás

Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal.

Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak, amely alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

A Vásárló jótállási joga alapján főszabályként kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, illetve a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy kijavíttathatja, árleszállítást kérhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A honlapon történő vásárlás esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában három munkanapon belüli csereigényt lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az Eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Kijavítás esetén az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben,
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, illetve ha a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igénnyel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8 napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A Szolgáltató vállalja, hogy a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és körültekintéssel csomagolja a megrendelt termékeket. Az élő állat termékeink házhoz szállítása során az időjárás, illetve a kiszállítás körülményei miatt esetlegesen felmerülő elhullásért nem tudunk felelősséget vállalni.

XIII. Kellékszavatosságra és termékszavatosságra vonatkozó szabályok

Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Kellékszavatosság

Az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint érvényesíthet.

Kellékszavatossági igényként Ön – választása szerint– kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében az Eladó rendelkezésére kell bocsátania. Az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.

Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áru hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló – szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható. Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Termékszavatosság

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Az áru akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a Szolgáltató (gyártó) által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényt az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultság elveszik.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

XIV. Panaszkezelés

Amennyiben a Vevőnek Eladó tevékenységével, a honlap üzemelésével, az azon szolgáltatott információkkal, vagy a vásárlással, az áruval kapcsolatban észrevétele vagy panasza, fogyasztói kifogása van, úgy azt Eladónak az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: +36 20 367 48 13
 • Internet cím: https://grinsect.com/kapcsolat
 • E-mail: info@grinsect.com

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Szolgáltató köteles a jegyzőkönyvet a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Az ilyen panaszokat a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

Bírósági eljárás

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető testületi eljárás

 Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a velünk szembeni fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, köteles a békéltető testület felhívására válasziratot küldeni, továbbá köteles a békéltető testület előtti megjelenésre. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Záró rendelkezések

Az Ön személyes adatainak védelme a BSF Systems Kft. számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar szabályozásnak (2011. évi CXII. törvény) és az EU adatvédelmi előírásainak (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete).

Az adatkezelésre vonatkozó Önt érintő irányelveinket az Adatkezelési tájékoztatónkban olvashatja el az alábbi linken: www.grinsect.com/adatkezelesi-tajekoztato.

Vevő teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: BSF Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiakért:

 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
 • Bármilyen programhiba, technikai vagy működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlási folyamatot.
 • Bármilyen meghibásodás, a kommunikációs vonalakon.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Vevőkre terjed ki. A Szolgáltató és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő rendszerbe való regisztrációja megtörténik, vagy a Vevő a megrendelés során jelen ÁSZF-et elfogadja, és a Vevő részére a Szolgáltató által elektronikus úton továbbított visszaigazolás megtörténik.

Az ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF határozatlan időre szól. Az ÁSZF módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Ellentmondások és jogviták esetén a magyar jog, és magyar nyelvű szerződés rendelkezései az irányadók.

 

Vonatkozó jogszabályok

 A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

Hódmezővásárhely, 2022. 09. 07.